خود اشتغالی

کسانی که توانایی خود اشتغالی در زمینه فعالیت های هنری ، ورزشی و یا کشاورزی را داشته باشند میتوانند تحت عنوان خود اشتغال اقدام کنند.

افراد واجد شرایط:

کسانی که 2 سال سابقه فعالیت ورزشی یا فعالیت هنری در مدت 5 سال گذشته داشته باشند.این فعالیت باید رقابت کردن در سطح جهانی به مدت 2 سال و یا فعالیت و مدیریت کردن  

یک واحد هنری و یا ورزشی به مدت 2 سال  ویا ترکیبی از موارد بالا (یک سال فعالیت در واحد هنری و یک سال رقابت در سطح جهانی)

نیاز به ارائه مدرک زبان نمیباشد اما متقاضی میبایستی توانائی ارتباط با دیگران را داشته باشد. 

از سیستم امتیازبندی زیر بتواند 35 امتیاز کسب کند.

حداکثر امتیاز

فاکتور

25

تحصیلات

35

تجربه کاری

15

سن

24

توانایی زبان

6

سازگاری

100

کل

روش اقدام:

این روش از مهاجرت خیلی ساده تر از روش سرمایه گذاری است و تنها با پر کردن فرم مربوطه در لیست متقاضیان قرار خواهید گرفت.این روش از مهاجرت طولانی تر روش سرمایه گذاری است.

مراحل پس از اقدام کردن: 
بعد از ارسال پرونده به اداره مهاجرت ، نامه ای مبنی بر مدارک لازم ( 4 ماه قبل از شروع بررسی مدارک شما ) برایتان ارسال خواهد شد، شما لازم است مدارک مورد نیاز را فرستاده و منتظر جواب بمانید.

اقامت این گروه مشروط نبوده و ازلحظه ی ورود به عنوان مقیم کانادا شناخته میشوند.

 

برای پرکردن فرم ارزیابی ما بصورت رایگان بر روی لینک زیر کلیک کرده و منتظر تماس کارشناسان ما باشید تا ضمن یک مشاوره رایگان

بهترین روش مهاجرت رو نسبت به شرایط خود پیدا کنید

       http://startmigration.co/7253-2/