بلیط هواپیما و هتل

بلیط هواپیما و هتل

تاجیکستان

اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس+ مشخصات فردی + تاریخ شروع ویزا )تاریخ سفر( + تسویه
کامل+ رزرو هتل در تاجیکستان
دانشجویی: اسکن کارت دانشجویی+ اسکن قرارداد با دانشگاه مربوطه
تجاری: اصل قرارداد با شرکت مربوطه در تاجیکستان
در صورت ریجکت شدن از طرف سفارت تاجیکستان هزینه استرداد نخواهد شد.
 الکترونیک ویزا بدون مصاحبه و انگشت نگاری انجام میشود.

موارد مرتبط

0 نظر
نوشتن نظر