بلیط هواپیما و هتل

بلیط هواپیما و هتل

ویزا هند

اصل پاسپورت + کپی از تمام صفحات شناسنامه )حتی صفحات سفید(+ رزرو بلیط رفت و
1* برگشت+ اصل پاسپورتهای قدیمی )خصوصا اگر ویزای هند قبلی دارد( + 2قطعه عکس 1
رنگی زمینه سفید جدید )برای حداکثر تا 2 ماه گذشته و متفاوت با عکس پاسپورت (
پر کردن فرم مربوطه
حضور مسافر جهت انگشت نگاری الزامی است

موارد مرتبط

0 نظر
نوشتن نظر