بلیط هواپیما و هتل

بلیط هواپیما و هتل

ویزا چین

حضور مسافر در ایران الزامی است. اصل پاسپورت )داشتن 3صفحه خالی الزامی است(+ حتماً 2
6تمام رخ با زمینه سفید بدون عینک )عکس ارسالی باید کامل با عکس * قطعه عکس رنگی 4
پاسپورت منطبق باشد(+ کپی شناسنامه صفحه اول و دوم یا نام همسر و فرزندان و درصورت
مجرد بودن نام پدر و مادر + مشخصات کامل فردی )آدرس منزل و محل کار با شماره ثابت و
همراه( ذکرکدپستی الزامی است + تمکن مالی به انگلیسی حداقل 13 میلیون تومان با مهر
برجسته و اصل امضای متصدی بانک + تسویه کامل
2311 باشد میبایست گذرنامه های قبلی /1/ در صورتی که تاریخ گذرنامه فعلی پس از تاریخ 1
مسافر به انضمام گذرنامه فعلی ارسال گردد
جهت ویزای 6ماهه باید دو ویزای قبلی در پاسپورت باشد. ویزای گروهی حداقل 1 نفر میباشد
مسئولیت صدور بلیت و رزرو هتل و... قبل از صدور ویزا به عهده مسافر میباشد. سفارت چین در
روزهای 1شنبه کار فوری قبول نمیکند
اگر لیبل هر ویزای قبلی از پاسپورت جدا شده باشدمسافر  BLACK LISTخواهد شد .

موارد مرتبط

0 نظر
نوشتن نظر