بلیط هواپیما و هتل

بلیط هواپیما و هتل

ویزا روسیه

مدارک لازم
روسیه
51 روزه توریستی عادی
8 روز کاری
3 + تسویه کامل * حضور مسافر در ایران الزامی است اصل پاسپورت + یک قطعه عکس 4
مشخصات فردی + بلیت رفت وبرگشت
"جهت ویزای توریستی رزرو هتل الزامی است"
)ویزا طبق تاریخ بلیت صادر میشود(
مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 44 ساعت دراداره پلیس ریجستر شود
مبدا پرواز مسافر از تهران و مقصد مسکو باید باشد و در صورت ورود به شهر دیگری از روسیه به
جز مسکو، دچار مشکل و دیپورت خواهد شد
ویزای تجاری 1ساله نیاز به آزمایش ایدز و مصاحبه دارد

موارد مرتبط