مهاجرت از طریق کار آفرینی

اداره مهاجرت انتاریو جزئیات جدیدتری از برنامه مهاجرتی جدید کار آفرینی این استان اعلام کرد.شرایط کلی لازم برای این روش مهاجرتی به شرح زیر است:

- دارا بودن تجربه کاری خاص یا مرتبط شرط اقدام در این روش مهاجرتی نمی باشد ولیکن تا سقف سه سال تجربه، امتیاز اضافی دارد.

- در این روش امتیازات اضافی برای تجربه کاری در صادرات (انجام صادرات حداقل به میزان بیست درصد کل محصولات یا خدمات سالانه در بیزینس قبلی در دو سال متوالی منتهی بهEOI)؛ پیش بینی شده است!

- در این روش امتیازات اضافی برای تجربه کاری با بیست درصد رشد سالانه در بیزینس قبلی (در دو سال متوالی منتهی بهEOI )؛ پیش بینی شده است! این امتیاز مختص مالک بیزینس و یا مدیر ارشدی می باشد که هرچند مالک بیزینس نیست لیکن گواهی از کارفرمی قبلی ارائه کند که نقش نشان دهد وی مستقیما در این رشد بیزینس داشته است.

- در این روش امتیازات اضافی برای تجربه کاری یکسان یا مرتبط در بیزینس قبلی (در پنج سال متوالی منتهی بهEOI )؛ پیش بینی شده است! برای تجربه یکسان سه رقم اول NAICS یکسان باشد.

- در این روش، تحصیلات متقاضی در رشته زبان انگلیسی یا سایر زبانها، مدرک تحصیلی معتبر محسوب نمی شود.

- ارزشیابی مدرک تحصیلی از سوی موسسات مورد تایید ضروری است. در زمان اقدام برای ECA  باید به مرجع مزبور اجازه ارسال مستقیم نتیجه ارزشیابی به OINP داده شود والا معتبر نمیباشد.

 - متقاضی باید بین تجربه مدیریت یا سابقه مالکیت بیزینس یکی را برای دریافت امتیاز انتخاب کند(هر کدام که امتیاز بالاتری به وی می دهد)

 - سفر اکتشافی فقط برای خرید بیزینس موجود الزامی است و باید در 12 ماه منتهی به EOI انجام شده باشد.

- مدرک زبان سی ال بی 4 لازم است و باید بعد از راه اندازی بزینس و در زمان اقدام برای نامزدی ارائه شود.

- مشاغل حوزه ICT حتی اگر در شهر تورنتو باشند از شرایط سهل تر ، که برای اطراف تورنتو مقرر شده است برخوردارند.

- در صورتی که شخص متقاضی ITA دریافت کند، سرمایه گذاری که در یکسال منتهی به تاریخ ITA انجام داده است و در چارچوب بیزینس پلان می گنجد قابل قبول خواهد بود.

- بیزینس کانسپت 74 امتیاز دارد که کسب حداقل 34 امتیاز الزامی است.

- امتیاز محل بیزینس(0 امتیاز برای شهرهای بالای 175 هزار نفر

- 5 امتیاز شهرهای بین صدهزار تا 175هزار و 10 امتیاز برای شهرهای کمتر از صدهزار نفر)

- ایجاد شغل باید در بیست ماه اول راه اندازی بیزینس باشد و در ده ماه منتهی به گزارش نهایی مستمرا اشخاص در استخدام بوده باشند.

- دستمزد پیش بینی شده برای هر شغل باید کمتر از median wage مندرج در سایت JOB BANK برای همان منطقه جغرافیایی خاص نباشد.

- سقف امتیاز ایجاد شغل، برای پنج شغل می باشد و بیش از آن امتیاز اضافی ندارد. در صورت ایجاد حداقل یک شغل B یا A یا 0 امتیاز اضافی منظور خواهد شد.

- اپلیکیشن فی 3500 دلار است. EOI هزینه ندارد.

- در صورت خرید بیزینس موجود، لازم است مالکیت بیزینس در پنج سال قبل از خرید بیزینس بدون تغییر بوده باشد.

 حومه تورنتو

تورنتو بزرگ

توجه:مشاغل حوزهICT در همه استان تابع مقررات  حومه تورنتو است حتی اگر در تورنتو بزرگ واقع شود

 
حداقل دو سال تمام وقت در پنج سال اخیر حداقل دو سال تمام وقت در پنج سال اخیر جربه مالکیت یا مدیریت بیزینس(فقط یکی از این دو فابل انتخاب و استناد است.
در صورت خرید بیزنس موجود نامه منطقه ای الزامی است در صورت خرید بیزنس موجود نامه منطقه ای الزامی است سفر اکتشافی در  12 ماه منتهی به EOI  باشد.
400 هزار دلار (دارایی بیش از یک میلیون دلار سقف امتیاز را خواهد داشت) 800 هزار دلار (دارایی بیش از  دو و نیم میلیون دلار سقف امتیاز را  خواهد داشت) حداقل میزان دارایی
200هزار دلار 600 هزار دلار حداقل میزان سرمایه گذاری
1 شغل 2 شغل حداقل شغل ایجاد شده برای کانادایی ها
مدرک زبان بعد از راه اندازی بیزینس و در زمان افدام برای نامزدی ارائه شود.CLB4 لازم است مدرک زبان بعد از راه اندازی بیزینس و در زمان افدام برای نامزدی ارائه شود.CLB4 لازم است تسلط به زبان انگلیسی
الزامی نیست ولی تحصیلات بعد از دیپلم امتیاز اضافی  دارد. الزامی نیست ولی تحصیلات بعد از دیپلم امتیاز اضافی  دارد. مدرک تحصیلی
استارت آپ و بیزینس موجود استارت آپ و بیزینس موجود نوع بیزیتس واجد شرایط

1-مالکیت/مالکیت قبلی60 ماه

2-انتقال مالکیت صد در صدی

3-نگهداری شغل های موجود و ایجاد اشتغال جدید

4-طرخ توسعه الزامی است

1-مالکیت/مالکیت قبلی60 ماه

2-انتقال مالکیت صد در صدی

3-نگهداری شغل های موجود و ایجاد اشتغال جدید

4-طرح توسعه الزامی است

در صورت خرید بیزینس  موجود است
حداقل یک سوم حداقل یک سوم در صد مالکیت مجاز در صورت شراکت(هر شریک باید شرایت مهاجرتی خود را مستقلا دارا باشد)
18-20 ماه از تاریخ ورود با ویزای کار الزامی است 18-20 ماه از تاریخ ورود با ویزای کار الزامی است دوره اعتبار ویزای کار(برای راه اندازی)
    مدیریت مداوم روزانه توسط سرمایه گذار
75./. مدت 75./. مدت حضور فیزیکی در استان در زمان راه اندازی تا تایید استان(حداکثر20 ماه)